Τακτική Γενική Συνέλευση
την Κυριακή 7-11-2021 και ώρα 11:30 π.μ.

Αγαπητοί Γονείς & Κηδεμόνες,

βάσει του καταστατικού λειτουργίας του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας Κορωπίου, Άρθρο 14ο, σας προσκαλούμε την Κυριακή 7-11-2021 και ώρα 11:30 π.μ., στην πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση για τη σχολική χρονιά 2021-2022 στο αμφιθέατρο του σχολείου. Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν τα εξής θέματα:

• Ενημέρωση για τις έως τώρα & μελλοντικές δράσεις και προθέσεις του Συλλόγου
• Θέματα ή προβληματισμοί που θα θέσουν οι Γονείς στη Γενική Συνέλευση
• Σχολική φωτογράφιση
• Απογευματινές δραστηριότητες
• Τμήματα ολοήμερου
• Σχολικό ολοήμερου

Στην ιστόσελίδα του συλλόγου μας www.sgam.gr θα βρείτε διαθέσιμη τη φόρμα επικοινωνίας με την οποία μπορείτε να μας ενημερώσετε για τα θέματα που σας απασχολούν ως μέλη του Συλλόγου. Μπορείτε επίσης να μας ενημερώνετε τηλεφωνικά ή και δια ζώσης, καθώς οι περισσότεροι από εμάς βρισκόμαστε στο σχολείο καθημερινά τις ώρες άφιξης και αναχώρησης των παιδιών μας.

Τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη, τόσο τα παιδιά μας όσο και οι εκπαιδευτικοί, αλλά και εμείς ως γονείς, βιώσαμε τελείως διαφορετικές συνθήκες όσον αφορά την εκπαίδευση και τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου. Φέτος θεωρούμε ακόμη πιο αναγκαία τη δυναμική παρουσία και δράση του Συλλόγου του σχολείου μας καθώς τα θέματα που έχουν προκύψει έχουν συσσωρευτεί. Καθώς η επικοινωνία ανάμεσα στους γονείς δεν ήταν συχνή στο διάστημα αυτό, θεωρούμε ότι τώρα είναι η ευκαιρία να οργανωθούμε σε αυτόν τον τομέα. Οι ενημερώσεις πλέον για λόγους ταχύτητας, αλλά και για λόγους οικολογίας, θα γίνονται ως επί το πλείστον ηλεκτρονικά, δηλαδή μέσω email, ιστοσελίδας και λογαριασμού Facebook του Συλλόγου μας. Επίσης, είναι σημαντικό για εμάς να γνωρίζουμε ποιοί από εσάς είναι διαθέσιμοι σε εθελοντική βάση, σε περίπτωση που χρειαστεί η πολύτιμη βοήθεια σας για την ολοκλήρωση των ενεργειών που προτιθέμεθα να κάνουμε ή ακόμη αν κάποιοι γονείς έχουν πρόσβαση σε δωρητές και χορηγούς, είτε οι ίδιοι είτε μέσω της εργασίας τους. Αν υπάρχουν γονείς που επιθυμούν να βοηθήσουν το Σύλλογο μέσω του επαγγέλματος τους ή των δεξιοτήτων τους, μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα εθελοντή που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας και με μεγάλη μας χαρά θα επικοινωνήσουμε μαζί τους.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή σας στις Γενικές Συνελεύσεις καθώς δίνει σε όλους μας την ευκαιρία για αλληλοενημέρωση και ανταλλαγή ιδεών και απόψεων και μας φέρνει πιο κοντά στην επίλυση των θεμάτων που μας απασχολούν και έχουν ανίκτυπο στην καθημερινότητα των παιδιών μας. Είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα στερήσετε από τα παιδιά όλων μας την ευκαιρία αυτή.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει το 1/3 των μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους (10 ευρώ ανά οικογένεια ετησίως). Όσοι δεν έχετε τακτοποιήσει αυτή την εκρεμότητα και το επιθυμείτε μπορείτε να το κάνετε στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση την αντίστοιχη ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, οπότε και θεωρείται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο των Γονέων με σκοπό τη συζήτηση, αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει μια σχολική κοινότητα. Η συμμετοχή όλων μας στη Γενική Συνέλευση και γενικότερα η ενεργή συμμετοχή μας ως μέλη του Συλλόγου κρίνεται αναγκαία.

Με εκτίμηση
για το Δ.Σ.