Μαθητικές Παρελάσεις

Φέτος οι κατά τόπους μαθητικές παρελάσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και στο πλαίσιο αυτό θα συμμετέχουν ο/η σημαιοφόρος, οι παραστάτες και 2 τμήματα από κάθε σχολείο.

Για το λόγο αυτό στην παρέλαση αύριο, θα συμμετέχουν οι μαθητές της Στ’ τάξης (σημαιοφόρος και παραστάτες του Στ1 και οι μαθητές των τμημάτων Στ1 και Στ2