ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Παπαγιαννοπούλου 70

Αγία Μαρίνα Κορωπίου

Τ.Κ.19400

Τηλ.2291090312

e-mail: mail@dim-ag-marin-korop.att.sch.gr

web: https://dim-ag-marin-korop-new.att.sch.gr


Διευθυντής: Μιχαήλ Κορδώνιας

Υποδιευθυντής: Γεωργάκης Γεώργιος