Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου 2023-2025

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Πρόεδρος: Μουράτογλου Αλεξάνδρα

Αντιπρόεδρος: Κώτσου Βασιλική

Γραμματέας: Παπαγεωργίου Ανδριάνα

Ταμίας: Κατσιματίδης Μιχάλης

Έφορος: Σοφία Πέτρου

Μέλος: Γκανάς Γεώργιος

Μέλος: Κανταλή Κωνσταντίνα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Θεοδωρίδης Χρήστος
Αρβανίτη Βασιλεία


Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου 2021-2022

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Πρόεδρος: Μουράτογλου Αλεξάνδρα

Αντιπρόεδρος: Σεγισόγλου Μαργαρίτα

Γραμματέας: Κιτσάκη Λυδία

Ταμίας: Τσουκαλάς Αθανάσιος

Έφορος: Ζαφόλια Αικατερίνη

Μέλος: Κατσιματίδης Μιχάλης

Μέλος: Παπαγεωργίου Ανδριάνα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Γκανάς Γεώργιος

Πλάτη Μαρίνα


Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου 2018-2021

To Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας Κορωπίου έχει ως εξής :

Πρόεδρος : Σπανού Μαρία (Αποχώρηση λόγω αποφοίτησης τέκνων)

Αντιπρόεδρος : Καλκαβούρας Κωνσταντίνος

Γραμματέας : Κώτσου Βασιλική

Ταμίας : Βασιλείου Ειρήνη

Έφορος : Παυλίδου Ελένη

Μέλος : Μανιουδάκη Παναγιώτα (Αποχώρηση λόγω αποφοίτησης τέκνων)

Μέλος : Θύμη Βασιλική (Αποχώρηση λόγω αποφοίτησης τέκνων)