Νέα διαδικασία δήλωσης self test
Νέα Πλατφόρμα

Από Δευτέρα, 1η Νοεμβρίου 2021, η δήλωση του αποτελέσματος των self test ή του πιστοποιητικού νόσησης (τελευταίου εξαμήνου) στα δημόσια σχολεία θα γίνεται υποχρεωτικά στην πλατφόρμα edupass.gov.gr (και όχι στην πλατφόρμα του self-testing.gov.gr), από την οποία νέα πλατφόρμα θα εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα για COVID-19.

Διαδικασία:

 • Κάνουμε το σελφ τεστ υποχρεωτικά, 2 φορές την εβδομάδα και έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο. Ως μέρες ελέγχου του αποτελέσματος των self test παραμένουν η Τρίτη και η Παρασκευή.
 • Δηλώνουμε το αποτέλεσμα στη νέα πλατφόρμα
 • Αν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από τη νέα πλατφόρμα τη σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνετε και ο/η μαθητής/τρια την επιδεικνύει κάθε Τρίτη και Παρασκευή, χωρίς να την παραδίδει,  εντός της τάξης στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και τη φέρει μαζί του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από το Διευθυντή.
 • Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκτυπώνετε από την πλατφόρμα τη σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος. Σε αυτή την περίπτωση, μεταβαίνετε εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές κάθε φορά γνωστοποιούνται, για επαναληπτικό έλεγχο.
 • Σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια έχει νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου ή έχει εμβολιασθεί, η δήλωση αυτή πρέπει να γίνει μία μόνο φορά.

Τα βήματα που θα ακολουθήσετε  αφού μπείτε στην πλατφόρμα edupass.gov.gr. και μετά την ταυτοποίηση, είναι τα παρακάτω:

 1. Πρόσβαση σε χώρους Πρωτοβάθμιας
 2. Δήλωση self test μαθητών/Έκδοση σχολικής κάρτας
 3. Περιφέρεια Αττικής
 4. Περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττική
 5. Δήμος Κρωπίας
 6. Κατηγορία ΔΗΜΟΤΙΚΑ
 7. Τύπος Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο
 8. Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας Κορωπίου

Η σχολική μονάδα έχει πλέον πρόσβαση στην πλατφόρμα και φαίνεται αν έχει δηλωθεί ή όχι το σελφ τεστ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι αν κάποιος / κάποια μαθητής / μαθήτρια δεν έρχεται στο σχολείο είτε την Τρίτη, είτε την Παρασκευή, δηλαδή τις ημέρες ελέγχου των self test και των πιστο-ποιητικών νόσησης, οφείλει να επιδεικνύει αυτό το έγγραφο την επόμενη εργάσιμη ημέρα της επιστροφής του / της στο σχολείο.
Οι μαθητές/μαθήτριες που έλειπαν π.χ. την Παρασκευή, όταν επανέλθουν στο σχολείο τη Δευτέρα, θα πρέπει να κρατούν στα χέρια τους τη σχολική κάρτα της Παρασκευής.

Παρακαλούμε, μην αμελείτε να κάνετε και να δηλώνετε το σελφ τεστ τις ημέρες που απαιτούνται.